Dziś, 1 września 2022 roku, zabrzmiał w szkołach pierwszy powakacyjny dzwonek. W Powiecie Niżańskim naukę rozpoczęło łącznie 1535 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 173 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

W tym roku naukę w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych rozpoczęło w sumie 361 uczniów.

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na swoją nową szkołę wybrało 109 uczniów, którzy kształcić się będą w 4 oddziałach. Razem w szkole pobiera naukę 437 osób.

Edukację w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku rozpoczęło 798 uczniów, w tym 202 w 7 oddziałach klas pierwszych. 

W Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem ogółem uczy się 147 uczniów, a do klasy pierwszej przyjętych zostało 21.

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica kształci 153 osoby, w tym 29 uczniów to pierwszoklasiści.

Kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem otoczy opieką i zadba o edukację 173 wychowanków ze specjalnymi potrzebami.

- Zakończyły się wakacje, pozostaję w nadziei, że dla Wszystkich Was były one radosne i bezpieczne. Przed nami nowy rok szkolny 2022/2023 – czas pracy, ale również nawiązywania nowych przyjaźni, rozwijania stawianych przed nami możliwości, odkrywania talentów i spełniania życiowych celów. Jestem przekonany, że nasze szkoły, dzięki wspaniałej kadrze oraz nowoczesnemu wyposażeniu pozwolą Wam drodzy uczniowie na zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie. Stałe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę, dodatkowe zajęcia i uczestnictwo w wielu projektach, daje szansę na uzyskanie wysokich wyników oraz możliwość kontynuacji nauki na wymarzonych studiach. Uczniom klas pierwszych życzę szybkiej adaptacji do nowych warunków w szkole ponadpodstawowej, zaś maturzystom czasu na dobre przygotowanie się do egzaminu dojrzałości. Wszystkim życzę zdrowia oraz dobrze przeżytego roku szkolnego 2022/2023 – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.