W Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie w obecności Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Niżańskiego, Sekretarz Gminy Magdaleny Hasiak podpisano umowę z wykonawcą zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowo – pieszej Ulanów – Bieliny wraz z jej oznakowaniem oraz przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Bieliny”. Umowę z ramienia Gminy podpisali Burmistrz Stanisław Garbacz oraz Skarbnik Tomasz Siorek, natomiast ze strony wykonawcy - Łukasz Marut.

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej realizowana będzie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1062R łączącej Ulanów, Bieliniec, Wólkę Bielińską z Bielinami. Ścieżka rowerowo-piesza w Bielinach będzie przebiegać przez drogę gminną, ul. Parkową do parku podworskiego. Nowy odcinek będzie miał ponad 6,6 km długości.

Całość inwestycji to wartość 4 770 000 zł, z tego 2 miliony to środki pozyskane przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, blisko 1,4 zł to dotacja celowa z Powiatu Niżańskiego, pozostałe środki to wkład własny Gminy Ulanów.

Budowę ścieżki wykona Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M-Via Sp. z o. o ze Stalowej Woli wraz z Partnerem: Firmą Handlowo-Usługowo-Produkcyjną Bruk Mar Łukasz Marut z Cisów Las.