zdjęcie

W dniu 4 września br., na stadionie sportowym w Krzeszowie, odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu niżańskiego.

Po dwóch latach przerwy, spowodowanych pandemią koronawirusa, zorganizowane zostały zawody sportowo-pożarnicze przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Powiat Niżański wraz z gminami z terenu powiatu. Gospodarzem i współorganizatorem Zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie. Uroczystego otwarcia Zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku druh Gabriel Waliłko.

W rywalizacji wzięło udział jedenaście drużyn MDP, w tym cztery drużyny dziewczęce oraz w rywalizacji OSP szesnaście drużyn OSP, w tym cztery drużyny kobiece.

Strażacy zmierzyli się w dwóch konkurencjach dla MDP – rozwinięcie bojowe i sztafeta pożarnicza, a dla OSP – ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Startujących w Zawodach oceniała Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, z sędziami głównymi Zawodów bryg. Andrzejem Kołodziejem i bryg. Ireneuszem Szewczykiem.

Klasyfikacja Zawodów przedstawia się następująco:

W kategorii MDP chłopcy:

 1. miejsce MDP Krzeszów
 2. miejsce MDP Nisko
 3. miejsce MDP Jeżowe
 4. miejsce MDP Rudnik nad Sanem
 5. miejsce MDP Nowosielec
 6. miejsce MDP Zarzecze
 7. miejsce MDP Bieliny 

W kategorii MDP dziewczęta:

 1. miejsce MDP Krzeszów
 2. miejsce MDP Nisko
 3. miejsce MDP Rudnik nad Sanem
 4. miejsce MDP Bieliny

W kategorii OSP mężczyźni:

 1. miejsce OSP Krzeszów
 2. miejsce OSP Cholewiana Góra
 3. miejsce OSP Jeżowe
 4. miejsce OSP Rudnik nad Sanem
 5. miejsce OSP Hucisko
 6. miejsce OSP Domostawa
 7. miejsce OSP Przędzel
 8. miejsce OSP Nowosielec
 9. miejsce OSP Podolszynka Ordynacka
 10. miejsce OSP Zarzecze
 11. miejsce OSP Wólka Tanewska
 12. miejsce OSP Jarocin

W kategorii OSP kobiety:

 1. miejsce OSP Krzeszów
 2. miejsce OSP Nowosielec
 3. miejsce OSP Jeżowe
 4. miejsce OSP Jarocin

Zmagania uczestników Zawodów obserwowali zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych Gmin i Powiatu Niżańskiego oraz licznie zgromadzona publiczność. Spośród gości wymienić należy m. in.: Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Jana Paca, Komendanta Powiatowego PSP w Nisku st. bryg. Krzysztofa Skrzypka, Wójtów i Burmistrzów z gmin Powiatu Niżańskiego. Powiat Niżański reprezentowali: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak.

Tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzeszowie mogły odbyć się dzięki dużemu wsparciu finansowemu Powiatu Niżańskiego oraz samorządów gminnych i licznych sponsorów.

Na podsumowaniu Zawodów organizatorzy oraz zaproszeni goście podziękowali wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację. Po odczytaniu wyników Zawodów startujące drużyny otrzymały z rąk zaproszonych gości, w tym m.in. Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, puchary, dyplomy i nagrody.

Starosta podziękował organizatorom i uczestnikom Zawodów oraz pogratulował zwycięstwa najlepszym drużynom. Życzył dalszych sukcesów w kolejnym szczeblu Zawodów oraz wszelkiej pomyślności dla wszystkich druhów strażaków z terenu Powiatu Niżańskiego.

Organizowane zawody mają za zadanie popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży oraz mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego osób, które swoją drogę życiową chcą związać ze służbą pożarniczą.

Podczas Zawodów uczestnicy pokazali wspaniałą przyjacielską rywalizację a organizatorzy sprawne i profesjonalne ich zorganizowanie i przeprowadzenie.

Zdjęcia: OSP Krzeszów