W dniu 15 września br., w Sandomierzu, odbyły się uroczystości Jubileuszowe z okazji 30-lecia działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej. Rozpoczęła je Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.

W obchodach, oprócz pracowników i podopiecznych Caritas oraz współpracujących z nią wolontariuszy, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, a także różnych instytucji i firm. Podczas uroczystości Powiat Niżański reprezentowali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Rutyna.

Podstawowym celem Caritas jest działalność charytatywno-opiekuńcza, humanitarna i wychowawcza w oparciu o nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego.

Podczas obchodów jubileuszowych ksiądz prałat Bogusław Pitucha - Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, który otrzymał za swoje zaangażowanie Złoty Medal Caritas Polska podziękował wszystkim przybyłym gościom i zaznaczył, że prace, jaką wykonują, zarówno on jak i jego pracownicy traktują, jako służbę drugiemu człowiekowi. Złoty Medal Caritas Polska otrzymał również Ksiądz Tomasz Szostek, Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem. Obecny na uroczystości Starosta Niżański Robert Bednarz przekazał na ręce Ks. Dyrektora okolicznościowy grawerton i serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za charytatywne niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości.

- Dzięki Państwa zaangażowaniu i pracy, ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, otrzymują nadzieję na godne i bezpieczne życie. Życzę dalszych sukcesów na płaszczyźnie zawodowej, Bożej Opieki na każdy dzień oraz dalszych wspaniałych jubileuszy - powiedział Starosta.