Grafika

W tym roku odbyła się II edycja obozu sportowego pod nazwą „Obozowe wyzwania – pływaj i zdrowie zdobywaj!”, którego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”. Podobnie jak w roku ubiegłym, podopieczni Stowarzyszenia spędzili koniec wakacji w Janowie Lubelskim. Obóz trwał od 22 do 31 sierpnia 2022 i uczestniczyło nim 33 podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Rudnika nad Sanem.

Obóz został dofinansowany w ramach programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 63 000 złotych.

Celem zadania było zwiększenie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez organizację obozu sportowego, który umożliwił stworzenie oferty zajęć sportowych oraz podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczestników.  

    

Wśród wielu aktywności przygotowanych dla dzieci, główną były zajęcia na basenie, które wpłynęły na poprawę stanu zdrowia uczestników, oraz podniosły ich umiejętności pływackie. Zajęcia na krytej pływalni w Janowie Lubelskim odbywały się przez 6 dni trwania obozu. Uczestnicy mieli także szansę, żeby spróbować swoich sił w pokonywaniu długich trasach - 10 kilometrowych pieszo, podczas treningów Nordic Walking, które prowadziły przez Park Krajobrazowy w Janowie Lubelskim, Uroczysko Kruczek, Arboretum i Skansen Kolei Leśnej.

Kolarstwo to kolejna dyscyplina, która pozwoliła nam wzmocnić sprawność fizyczną, a dodatkowo zobaczyć przyrodnicze atrakcje regionu. Podczas trwania obozu, jego uczestnicy skupili uwagę na rozwijaniu zdolności motoryki dużej, czyli szeroko pojętej aktywności ruchowej zawodnika, takich jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, biegi, skoki, rzuty. Bardzo ciekawą formą zajęć ruchowych był również udział w treningu siłowo-zwinnościowym w parku linowym „Zoom Natury” nad Zalewem Janowskim.

Zgodnie z programem obozu, jego uczestnicy spędzali wieczory na wspólnych zabawach integracyjnych, grach drużynowych i rekreacyjnych, które pozwoliły na poprawę kondycji fizycznej i trochę relaksu.    

Praca treningowa wykonana podczas zgrupowania na pewno zaowocuje sukcesami sportowymi podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, podczas rywalizacji sportowej w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.

Koordynator Projektu: Tomasz Zieliński

Zdjęcia: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”