W dniu 26 września br., podczas konferencji zorganizowanej przez Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera i Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, wręczone zostały przez Ministra Webera włodarzom Gmin oraz Powiatu Niżańskiego czeki na łączną sumę 26,4 mln zł, które samorządowcy przeznaczą na pokrycie zadań związanych z funkcjonowaniem samorządu. Obejmą one m.in. zwiększone koszty działalności wynikające ze wzrostu cen. Część z tych środków samorządy są zobowiązane przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W ub. tygodniu weszła w życie nowelizacja ustawy o dochodach jst, na mocy której, do polskich samorządów trafi 13,7 mld zł. Środki te zostaną przekazane w transzach.

Wsparcie finansowe w wysokości po 2,9 mln zł otrzymały wszystkie gminy Powiatu Niżańskiego, zaś do Powiatu Niżańskiego trafi kwota 6,1 mln zł.

- Wsparcie finansowe, które kierowane jest do samorządów, jest bardzo ważne i potrzebne. Cieszę się, że do wszystkich naszych Gmin oraz Powiatu Niżańskiego trafią środki, które będą mogły być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące, jak i na zadania inwestycyjne. Łącznie do niżańskich samorządów trafi 26,4 mln zł z budżetu państwa. Jest to szczególnie cenne, w tej trudnej obecnie sytuacji gospodarczej. Jestem wdzięczny, że takie wsparcie otrzymają samorządy, tym bardziej, że poprzez naszych Posłów, między innymi Posła Rafała Webera, sygnalizowaliśmy o potrzebie pomocy samorządom i bardzo dobrze, że udało się rządowi takie wsparcie przygotować w taki sposób, żeby faktycznie te pieniądze zostały zorganizowane i będą przekazane samorządom – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.