W sobotę, 24 września, Licem Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego obchodziło Jubileusz 110-lecia swego istnienia. Z tej okazji odbył się zlot absolwentów oraz szereg imprez, mających uświetnić rocznicę.

Dzień wcześniej w auli szkolnej miała miejsce prapremiera spektaklu pt. „Letni dzień” na podstawie sztuki S. Mrożka w reżyserii Marka Urbana, z udziałem Joanny Chowaniec i Marcina Folty – polonistów Czarnieckiego.

Sobotnie uroczystości rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa prowadzona przez J.E. Biskupa Pomocniczego Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej Jana Sobiłę, absolwenta szkoły z roku 1981. Wraz z innym absolwentem szkoły, ks. dr Rafałem Kamińskim, proboszczem ks. dr Kazimierzem Harą i wieloletnim katechetą niżańskich licealistów ks. Kan. Władysławem Jadamem dziękowali za dar istnienia szkoły, a jednocześnie modlili się w intencji całej społeczności szkolnej, za zmarłych dyrektorów, nauczycieli oraz koleżanki i kolegów ze szkolnej ławy.

Po złożeniu symbolicznych wiązanek kwiatów pod Tablicą Katyńską i Pomnikiem Orląt Lwowskich, uczestnicy zjazdu obejrzeli występ niżańskich mażoretek i pozowali do okolicznościowej fotografii.

Część oficjalna obchodów miała miejsce w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Imprezę otworzyli Dyrektor niżańskiego liceum Jerzy Stelmach i Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Bożena Mokrzyńska. Głos zabrali zaproszeni goście: Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech (absolwentka z roku 2001), Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk (absolwent z roku 1980), Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta (absolwent z roku 1995) oraz Alicja Żyrek, która reprezentowała Podkarpackiego Kuratora Oświaty. List gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Starosta Robert Bednarz przekazał na ręce Dyrektora Jerzego Stelmacha okolicznościowy grawerton i złożył wyrazy uznania dla długoletniej działalności oświatowej, za wychowanie i edukację wielu pokoleń dzieci i młodzieży a także za podejmowanie cennych inicjatyw społecznych. W imieniu własnym oraz władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, życzył na kolejne lata – Dyrekcji, Wszystkim Pracownikom, Młodzieży i Rodzicom, aby osiągane sukcesy wychowawcze i edukacyjne były źródłem nieustannej osobistej i zawodowej satysfakcji.

W uroczystości uczestniczyli również Wicestarosta Niżański Adam Mach, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Stanisław Pliszka i Tomasz Podpora oraz Radni Rady Powiatu Niżańskiego: Małgorzata Sztaba-Cholewa i Roman Pokora.

Wiele emocji wywołało wystąpienie Haliny Mąderek-Matysik, córki Zdzisława Londońskiego, dyrektora liceum z lat 1934-1939. Prowadzący imprezę Joanna Łojek (nauczycielka języka hiszpańskiego) i Marek Urban (absolwent z roku 1965) przedstawili historię szkoły, a dr Konrad Krzyżak (absolwent z roku 1995) przybliżył okoliczności powstania albumu „11 dekad Czarnieckiego w fotografiach”, w całości sfinansowanego ze środków Powiatu Niżańskiego, w którym każde dziesięciolecie jest opatrzone zdjęciami z wydarzeń szkolnych wspomnianego okresu.

Po części oficjalnej nastąpiła uczta dla ducha – koncert pt. „CZARNIECKI dla Niepodległej” w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z Powiatem Niżańskim oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, a dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Wiele wzruszeń dostarczyły spotkania po latach w murach szkoły z nauczycielami, wychowawcami oraz koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy.

Kulinarną atrakcją Zjazdu była degustacja produktów regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich „Koniczynki” z Kończyc i „Nowosielczanki” z Nowosielca.

Zwieńczeniem święta była kolacja przy muzyce, którą, jak nakazuje tradycja, rozpoczął polonez.

Kolejna okrągła rocznica już za 10 lat.

Do zobaczenia!