Pod koniec sierpnia br. odbył się Międzynarodowy Konkurs Wynalazków w Kanadzie - iCAN, organizowany przez Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TISIAS), lokalnie wspierany przez InnovationInitiative Co-operative Inc. i globalnie wspierany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA).

W ostatnich 5 edycjach iCAN uczestniczyło 81 krajów, co określiło wydarzenie, jako prawdziwą globalną scenę dla światowych wynalazców w Toronto w Kanadzie.

iCAN 2022 poświęcony jest międzynarodowej prezentacji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług innowacyjnych kierowanych do przemysłu. Prezentowane na targach rozwiązania łączą w sobie kreatywność, innowacyjność, wysokie walory techniczne i ekonomiczne, dbałość o wspólne dobro.

Głównym celem iCAN jest zbudowanie platformy do zjednoczenia kreatywnych i innowacyjnych inicjatyw kanadyjskich wynalazców z resztą świata, poprzez zapewnienie każdemu złotej okazji do rozszerzenia ich międzynarodowej sieci, działalności biznesowej, promocji swoich wynalazków, nowych produktów i badań projektów, jednocześnie osiągając kolejny kamień milowy sukcesu, zdobywając nagrody iCAN z Kanady. W konkursie brało udział 61 krajów m.in. USA, Anglia, Niemcy, Australia. W iCAN 2022 uczestniczyli wynalazcy, innowatorzy, wybitnie uzdolnieni studenci, profesorowie, badacze, naukowcy, projektanci, przedsiębiorcy i uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z Niska, którzy mieli możliwość zaprezentowania wybranych projektów innowacyjnych oraz przedstawienia wyników badań naukowych na międzynarodowym forum.

Przyznano medale i nagrody dla wynalazków i innowacji zgłoszonych do konkursu iCAN 2022.

Srebrny medal w kategorii Audio i Nagrodę Specjalną „Canadian special award of excellence” Toronto International society of innovation and advanced skills zdobyli uczniowie: Jakub Bis i Karol Sawicki z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, za innowacyjny projekt „Dual monoblock stereo preamplifier MC-2”, przygotowany pod kierunkiem mgr Wacława Piędla Dyrektora Szkoły i mgr inż. Mariana Chrapko nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Wystawiany w iCAN 2022 „Dual monoblock stereo preamplifier MC-2” jest przedwzmacniaczem lampowym klasy HIGH-END o konstrukcji w postaci dwóch monobloków. Innowacyjnym rozwiązaniem przedwzmacniacza MC-2 jest współpraca z wkładkami gramofonowymi PHONO MM i PHONO MC o różnych poziomach sygnału i różnych impedancjach wyjściowych, bez stosowania zespołu przełączników. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania, przedwzmacniacz charakteryzuje się bardzo małymi zniekształceniami i precyzyjną kontrolą nad pasmem akustycznym, nawet na dużych poziomach głośności. Dźwięk jest przestrzenny oraz zrównoważony w każdym zakresie pasma.

Taka zdolna młodzież to duma dla szkoły i skarb dla Powiatu Niżańskiego, bowiem ich zdolności techniczne zauważane są nie tylko w codziennym środowisku, ale również wychodzą poza powiat, województwo a często i kraj. Mowa jest tutaj o uczniach RCEZ w Nisku, którzy po raz kolejny udowodnili, że pasja może być przepustką do skonkretyzowanego życia zawodowego, a sukcesy z nią związane tylko potęgują ich silną pozycję na etapie szkolnym, a później na rynku pracy. Nie po raz pierwszy zauważamy, że uczniowie RCEZ nie kształcą się tam z przypadku. Większość ma założone cele zawodowe, a ta szkoła pozwala im te cele realizować, poprzez aktywne włączanie ich, jako uczniów, do projektów, a także zajęć wychodzących poza ramy programowego nauczania. Silnie działająca grupa uczniów tej szkoły stara się poszerzać swą wiedzę biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach, które w większości kończą się ich sukcesem.

- Laureatom Konkursu życzymy kolejnych sukcesów na wielu jeszcze międzynarodowych konkursach i wystawach. Zdobywajcie wiedzę na wymarzonych przez Was kierunkach studiów, a odnoszone przez Was sukcesy, niech będą przykładem i motywacją dla Waszych młodszych kolegów. Jesteśmy dumni, że laureaci międzynarodowych olimpiad uczą się w Nisku. Gratulacje składam również prowadzącym naszych uczniów nauczycielom – Panom: Wacławowi Piędlowi i Marianowi Chrapko, pod kierunkiem których, uczniowie wykonali swoje projekty – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku