Powiat Niżański od lat wspiera organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Doceniając działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnych, również i w tym roku, Zarząd Powiatu Niżańskiego wyszedł również w 2022 roku z inicjatywą wsparcia ich działań w obszarze kultury, kultury fizycznej, działań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz promocją.

Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zadań, w tym z zakresu propagowania działań związanych z ochroną przeciwpożarową, jest Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe w Krzeszowie, które realizowało zadanie pt. „Pierwszej Pomocy udzielamy – o zdrowie wspólnie dbamy”. Zadanie to dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 9 978 zł oraz wkładem własnym w kwocie 1 525 zł.

Głównym celem była realizacja szkoleń w zakresie ratowania życia ludzkiego oraz przygotowania dzieci i młodzieży do przyszłego przynależenia i czynnego udziału w działaniach ochotniczej straży pożarnej.

W ramach zadania zostały przeprowadzone kursy pierwszej pomocy na fantomach zakupionych według zaplanowanych kosztów. „Rodzina fantomów – niemowlak, dziecko i dorosły” doskonale sprawdziły się do doskonalenia umiejętności i poznawania tajników pierwszej pomocy.

Odbyła się również wycieczka do OSP, w której uczestniczyli najmłodsi wraz z opiekunkami. Dzieci poznały zasady pracy strażaków, uczestniczyły w ćwiczeniach, nauce musztry, sztafety, sposobów wzywania pierwszej pomocy oraz układania osoby poszkodowanej w pozycji ratującej życie. Dzięki dofinansowaniu zadania, najmłodsi członkowie społeczeństwa mogli wzbudzić w sobie zainteresowanie pracą strażaka oraz uwrażliwienie na pomoc drugiemu człowiekowi.

Podsumowaniem wszystkich działań był Piknik Rodzinny, który był okazją do zaprezentowania nowo nabytych umiejętności szerszej publiczności. Piknik został połączony ze Świętem Rodziny, co zwiększyło ilość osób biorących udział w uroczystościach.  Uczestnikami Pikniku byli mieszkańcy Powiatu Niżańskiego i ich rodziny, dla których przygotowane były darmowe: dmuchańce, animacje i malowanie twarzy.  Dzieci, młodzież, nauczyciele, jak również rodzice, chętnie uczestniczyli przy organizowanych zabawach, konkursach jak również niewątpliwie każdy z nich przyczynił się do trwałego skutku realizacji zadania, jakim niewątpliwie jest umiejętność ratowania ludzkiego życia.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Oświatowe w Krzeszowie