Zarząd Powiatu Niżańskiego doceniając działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnych, wyszedł z inicjatywą wsparcia ich działań w obszarze kultury, kultury fizycznej, działań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz promocją.

Jednym z podmiotów, które otrzymały od Powiatu Niżańskiego środki na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, jest Koło Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” z Nowosielca.

Na realizację zadania pt. „Na ludową nutę”, Koło otrzymało pełną wnioskowaną kwotę dotacji wynosząca 10 000 zł. Wkład własny, w tym wkład ze środków finansowanych z innych źródeł publicznych (Gmina i Miasto Nisko – Sołectwo Nowosielec oraz sponsor prywatny) wynosiła 6 204 zł.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania była organizacja biesiady o charakterze ludowym dla społeczności lokalnej oraz społeczności z terenu Powiatu Niżańskiego. Biesiada poprzedzona była organizacją warsztatów dla 18 osób z trzech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Niżańskiego. Były to: KGW „Nowosielczanki” z Nowosielca, KGiGW „Koniczynki” z Kończyc oraz KGW Wólka Tanewska. Warsztaty pt. „Żywe bukiety z ziół i kwiatów” niewątpliwie pozytywnie przyczyniły się do udoskonalania umiejętności manualnych jak również dostarczyły sporej dawki wiedzy odnośnie kompozycji i doboru kwiatów. Warsztaty poprowadziła Pani Agnieszka Paleń z Pracowni dekoracji i florystyki „Ale ładnie”. Praktyczna wiedza zdobyta podczas warsztatów niewątpliwie pomoże Paniom z KGW podczas dekoracji swoich stoisk wystawienniczo – promocyjnych na imprezach kulturowych organizowanych na terenie Powiatu Niżańskiego.

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia została wzbogacona oferta kulturalna w miejscowości Nowosielec.

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają istotny wpływ na wzbogacenie kultury, propagowanie zdrowego stylu życia i różnorodne działania promocyjne, dlatego Powiat Niżański wspiera finansowo takie działania. Dziękuję realizatorom za przyczynianie się do rozwoju nie tylko lokalnej społeczności, ale również Powiatu Niżańskiego. Zrealizowane inicjatywy to doskonała szansa do rozwoju. Zaprezentowane działania przyczyniają się do rozkwitu naszego Powiatu i naszych Gmin poprzez rozwój niżańskich wsi - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 Zdjęcia: KGW „Nowosielczanki”