Katolicki Klub Sportowy Milenium Bieliny wziął udział w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej.

Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Niżańskiego. Kwota wnioskowana przez KKS Milenium Bieliny wynosiła 10 000 zł. Po przeprowadzeniu negocjacji, Klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 9 000 zł. Wkład własny Klubu Sportowego wynosił 1 947,80 zł.

Głównym celem inicjatywy było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, do wspólnego spędzania czasu wolnego na sportowo – w myśl ponadczasowego przekonania, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Zadanie obejmowało cykl treningów z trzech dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna i unihokej. Na treningach pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów dzieci i młodzież doskonaliły swoje umiejętności w dyscyplinach sportowych. Podczas spotkań dzieci mogły ochłodzić się napojami zakupionymi według zaplanowanych kosztów. Podsumowaniem cyklu treningów były mecze oraz spotkanie towarzyskie, na którym został rozegrany finalny mecz w piłkę nożną. Dzięki zaplanowanym kosztom Klub Sportowy mógł dokonać doposażenia w sprzęt sportowy. Zakupiono: dwie piłki do piłki ręcznej, dwa kije do unihokeja, osiem piłek do piłki nożnej, rękawice bramkarskie oraz komplet akcesoriów treningowych wykorzystywanych w trzech dyscyplinach sportowych.

Uczestnicy spotkań zostali nagrodzeni na spotkaniu towarzyskim, które było również spotkaniem podsumowującym projekt „Wakacje na sportowo”. Przy wspólnym poczęstunku dzieci i młodzież z dwóch sąsiadujących gmin miały okazję do wspólnej wymiany doświadczeń zdobytych podczas cyklu treningów oraz do nawiązywania przyjaźni.

Realizacja wydarzenia wpłynęła korzystnie na lokalną społeczność w Powiecie Niżańskim. Wspólne działania zaktywizowały i dały sygnał, że można i należy aktywnie działać na różnych szczeblach. Inicjatywa uświadomiła, że niezwykle ważnym aspektem tego wydarzenia jest korzyść dla bezpośrednich odbiorców zadania, czyli spędzenie przez dzieci i młodzież aktywnie czasu wolnego, przy jednoczesnym rozwijaniu własnych pasji oraz zainteresowań.

Tekst i zdjęcia: KKS Milenium Bieliny