zdjęcie

30 września br. w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyło się seminarium pt. „Myśl konserwatywna w Galicji”, które poprowadził nauczyciel historii, dr Konrad Krzyżak w ramach projektu „Historia oczami Podkarpacia”, którego organizatorem była Fundacja Misji Obywatelskiej.

W dyskusji udział wzięli uczniowie niżańskiego liceum, oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Projekt „Historia oczami Podkarpacia”, składa się z cyklu wywiadów, seminariów, konkursu historycznego, debaty oraz z wyjść do instytucji kultury, które mają na celu poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie historii, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz myśli społeczno-politycznej, w szczególności w zakresie myśli konserwatywnej, narodowej i katolicko-społecznej.

Partnerem wydarzenia był Powiat Niżański oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja 2022 „Wolność po polsku''.

Konserwatyzm to ideologia głosząca potrzebę obrony istniejącego porządku społeczno-gospodarczego, zachowania i umocnienia takich tradycyjnych wartości, jak religia, naród, państwo, rodzina oraz własność prywatna.

Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII i XIX w. Głównymi teoretykami tej ideologii byli: E. Burke, K. Haller, A. Müller, a do jej rozpowszechnienia najbardziej przyczynił się Francuz René Chateaubriand, który w latach 1819-1830 wydawał pismo „Konserwatysta”.

Konserwatyści zakładali, że podstawę zdrowego państwa tworzą takie fundamenty, jak kościół i tradycja. Sprzeciwiali się rewolucji i głębokim reforom społecznym, ponieważ uważali, że gwałtowne zmiany niszczą istniejące struktury społeczne, co z kolei prowadzi do chaosu i destrukcji.

Zdjęcia: Fundacja Misji Obywatelskiej