Dnia 3 października 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego a także Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Paweł Tofil.

Podczas Konwentu dyskutowano na temat wsparcia Szpitala Powiatowego w Nisku w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej. Dyrektor SPZZOZ poinformował o sytuacji sprzętowej w niżańskim Szpitalu oraz zwrócił się z prośbą do władz samorządowych o wsparcie finansowe do zakupu sprzętu i aparatury medycznej. Starosta również zaapelował do samorządowców o wsparcie Szpitala Powiatowego w Nisku, w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego. W związku z tym zostanie skierowane pismo do poszczególnych gmin z terenu Powiatu Niżańskiego z prośbą o wsparcie niżańskiej lecznicy.

Kolejnym tematem spotkania były propozycje inwestycyjne i remontowe oraz inne zadania ważne dla rozwoju Powiatu Niżańskiego. Włodarze poszczególnych gmin z terenu Powiatu Niżańskiego przedstawili swoje propozycje, uwagi i pytania, związane z zamierzeniami inwestycyjnymi zaplanowanymi do realizacji na przyszły rok budżetowy 2023.

Przedmiotem obrad Konwentu było również przedstawienie przez Starostę Niżańskiego ogólnej informacji dotyczącej prac trwających nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030.

W dalszej części Konwentu analizowano potrzeby inwestycyjne w zakresie budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Ponadto podczas obrad przedyskutowano trudności, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiono propozycje działań.

Tematem Konwentu były również inne ważne sprawy, dotyczące rozwoju Powiatu i gmin. Wójtowie i Burmistrzowie omówili pozostałe potrzeby, istotne dla gmin naszego Powiatu.