zdjęcie

W Auli przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w dnia 4 października br., odbyła się uroczystość rozdania stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Niżański. Samorząd Powiatu Niżańskiego od wielu lat wspiera uzdolnionych uczniów, doceniając ich poświęcenie i zaangażowanie nie tylko w zdobywanie wiedzy. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli wysokie wyniki w nauce oraz uczestniczyli, i bardzo często zdobywali nagrody, w olimpiadach i konkursach, nie tylko przedmiotowych.

Na uroczystości wręczenia stypendiów obecni byli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Roman Pokora, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn i Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem Stanisław Haduch oraz nauczyciele, wychowawcy i uczniowie.

Wydarzenie uświetnił występ ucznia LO w Nisku Mikołaja Wybacza, który na harmonii wykonał utwór ,,Le Cafe Parisien” oraz występ wokalny Natalii Siek. Następnie, zgodnie z tradycją, wręczono jednorazowe stypendia.

Komisja Stypendialna w bieżącym roku nagrodziła 40 uczniów, spośród których najlepsza trójka otrzymała stypendium w wysokości 1.500 zł.

Wśród wyróżnionych osób z najwyższą średnią oraz spośród przyjętych absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 znaleźli się uczniowie:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:Julia Pietrzyk, Natalia Siek, Agnieszka Dąbek, Anna Tomecka, Karolina Zaguła, Zuzanna Paśko, Joanna Bednarz, Alexandra Skoczek, Patrycja Paleń, Jagoda Blajerska, Julia Aleksińska oraz absolwenci szkół podstawowych: Kaja Żak, Karolina Kluk oraz Zuzanna Cagara;

 

  • Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku:Jakub Bis, Marcel Gorczyca, Michał Łokaj, Piotr Nieradka, Andżelika Pałka, Dzianis Dzikun, Łukasz Delekta, Marek Gołębiowski, Łukasz Olszówka, Karol Sawicki, Grzegorz Tabor, Jan Zynwała jak również absolwenci szkół podstawowych: Jakub Pelc oraz Karol Kapusta;

 

  • Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem:Klaudia Bara, Jakub Rusiecki, Anna Ślanda a także absolwenci szkół podstawowych: Dawid Andres, Aleksandra Konior oraz Oliwier Łomotowski;

 

  • Zespól Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica:Kinga Wyka, Kinga Laufer, Konrad Bednarz oraz absolwenci szkół podstawowych: Piotr Drabik, Szymon Janiec oraz Kamil Bednarz.

 

- Wiedza poparta wysokimi wynikami w nauce, świadczy nie tylko o Waszej ciężkiej pracy, ale również o Waszej dojrzałości i odpowiedzialności. Jestem również przekonany, że Wasze umiejętności kształcenia, zdobyte w szkole ponadpodstawowej, będą owocowały w przyszłości – powiedział Starosta.

W imieniu całej społeczności, Starosta Niżański podziękował również wszystkim nauczycielom za ich wkład i zaangażowanie w edukację młodego pokolenia, ponieważ sukcesy młodzieży to także ich zasługa.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na ścieżce edukacyjnej.