zdjęcie

Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” to kolejny podmiot, który otrzymał od Powiatu Niżańskiego środki na dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej. Na realizację zadania „Jesteśmy aktywni, ćwiczymy spryt i umysł”, Stowarzyszenie otrzymało kwotę 9.000 zł. Wkład własny Stowarzyszenia wynosił 1.651,90 zł.

Celem inicjatywy było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, do zdrowego, wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zadanie obejmowało cykl zajęć z aktywności ruchowej i warsztaty. Dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach doskonaliły swoje umiejętności gry w tenisa stołowego, piłkarzami oraz w szachy. Podczas zajęć dzieci miały okazję do słodkiego poczęstunku, który był zaplanowany według kosztów.  Podsumowaniem zajęć było spotkanie kulminacyjne z turniejami, na które zaproszono dzieci i młodzież z sąsiedniej gminy – Gminy Jarocin. Spotkanie kulminacyjne oraz zajęcia były organizowane w Miejscu Aktywności Lokalnej – jest to plac na otwartej przestrzeni w Gminie Ulanów.

Dzięki zaplanowanym kosztom Stowarzyszenie mogło dokonać doposażenia w sprzęt sportowy. Zakupiono: 12 paletek, 24 piłeczki do tenisa, akcesoria potrzebne do zajęć ruchowych i animacyjnych oraz nagrody dla laureatów turniejów i pozostałych uczestników.

Realizacja wydarzenia wpłynęła korzystnie na dzieci i młodzież w Powiecie Niżańskim. Pandemia COVID-19 pogłębiła problemy w środowisku dzieci i młodzieży, dotyczące spędzania długiego czasu przed komputerem. Świat wirtualny stwarza zagrożenie dla zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Istniała więc uzasadniona potrzeba dotarcia do młodych ludzi, z propozycją aktywnego, rozwijającego spryt i umysł spędzenia czasu wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem”