Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku realizuje projekt „Przyszłość planety w naszych rękach. Działajmy wspólnie teraz!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

W czerwcu 2022 r., w wyniku rekrutacji, została wyłoniona grupa 12 uczestników, w skład której weszli: Anna Wójtowicz i Oliwia Fila (kl. 2A), Dzianis Dzikun, Sebastian Pałys, Timofei Samoilov i Szymon Wójcik (kl. 2C), Mateusz Czubek, Wiktor Dul i Adam Jaskot (kl. 3B), Piotr Bródka i Karol Sawicki (kl. 3C) oraz Andżelika Pałka (kl. 4E).

Odbyła się również wizyta przygotowawcza w szkole partnerskiej, którą jest Spojena skola w Detvie na Słowacji. Od września trwały zaplanowane we wniosku zajęcia przygotowawcze: przygotowanie kulturowe, przygotowanie tematyczne, przygotowanie mentalne oraz przygotowanie językowe.  W trakcie spotkań uczniowie poznawali praktyczne zagadnienia dotyczące mobilności, radzenia sobie ze stresem, kultury, języka i środowiska naturalnego Słowacji, przygotowali wirtualną tablicę Padlet, na której zamieścili swoje autoprezentacje oraz informacje o naszym regionie. Stworzyli również quiz wiedzy o Polsce w aplikacji Kahoot dla słowackich koleżanek i kolegów. Uczniowie chętnie podejmowali dodatkowe wyzwania pod kierunkiem swoich nauczycieli: mgr Danuty Pokory, mgr Anety Mazurek, mgr Magdaleny Mazurek, mgr Grażyny Sucheckiej i mgr Alicji Świder.

Cele główne przedsięwzięcia to: kształtowanie u młodzieży postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska, uświadomienie potrzeby ochrony środowiska, doskonalenie metod pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym oraz doskonalenie kompetencji językowych, cyfrowych, osobistych, społecznych, obywatelskich, kulturowych oraz kompetencji w zakresie tworzenia i rozumienia informacji u uczestników/uczestniczek.

Od 9 do 15 października br. uczniowie RCEZ w Nisku pod opieką mgr Grażyny Sucheckiej i mgr Danuty Pokory poznają Słowację, rozmawiają na ważne tematy dotyczące ochrony środowiska z rówieśnikami ze słowackiej szkoły. Życzymy uczestnikom wyjazdu wielu pozytywnych wrażeń.

Czekamy na relacje z pobytu w Detvie!

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku