Dnia 6 października br. w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie odbyła się Konferencja inaugurująca rok szkolny 2022/2023 pn. Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian oraz wyzwań współczesnej edukacji.

Organizatorem Konferencji, którą patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczyli licznie zebrani dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownicy jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej. Powiat Niżański reprezentowali: Wicestarosta Adam Mach oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Niżańskiego Anna Orzoł.

Podczas wydarzenia poruszono tematykę dotyczącą doskonalenia kompetencji nauczycieli związanych z podnoszeniem jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom. Program obejmował również bloki tematyczne o ochronie i wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zmianach w prawie oświatowym, wspomaganiu wychowawczej roli rodziny. Uczestnicy rozmawiali także o rozwijaniu umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

– Zakres tematyki Konferencji porusza niezwykle ważne kwestie dotyczące kształcenia, potrzeb i możliwości w nauczaniu. Rozpoczął się nowy rok szkolny, który niesie nowe wyzwania i zmiany, które dzięki Konferencji zostały przybliżone jej uczestnikom, a wiedza uzupełniona o nowe, cenne informacje. Tego typu spotkania, realizowane inwestycje oraz nieustanne starania, mające na celu podnoszenie warunków edukacyjnych sprawiają, że nasze szkoły nie tylko odpowiadają współczesnym wyzwaniom edukacyjnym, ale co najważniejsze potrzebom uczniów - mówił Wicestarosta Adam Mach.