Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Niżańskiego!

Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym i Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, pragnę złożyć wszystkim Państwu wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania za nieustanną pracę edukacyjną i wychowawczą.

To dzięki entuzjazmowi i pasji, jakie wkładacie Państwo w proces nauczania młodzieży, nasze placówki oświatowe są na wysokim poziomie. Dziękuję za Waszą wrażliwość i cierpliwość w procesie kształtowania kolejnych pokoleń młodych ludzi, którzy tworzyć będą przyszłość Polski oraz życzę, aby wykonywanie tego pięknego zawodu, pełnego poświęcenia i zaangażowania, było źródłem Waszej satysfakcji i dumy.

W tym szczególnym Dniu, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych, składam najlepsze życzenia – zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.                                                 

Starosta Niżański                                                                                                  

Robert Bednarz

Nisko, dnia 14 października 2022 r.