Grafika

Upcykling i flash mob, czyli uczniowie RCEZ w działaniu!

Od 9 do 15 października 2022 r. odbyła się mobilność w ramach projektu „Przyszłość planety w naszych rękach. Działajmy wspólnie teraz!” (PO WER - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów). Grupa 12 uczniów i uczennic Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku pod opieką nauczycielek – Danuty Pokory oraz Grażyny Sucheckiej, przebywała w Detvie (Słowacja), gdzie realizowany był program mobilności we współpracy ze Spojena Škola.

Praca w szkole. Prezentacje, warsztaty, spotkania

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy i uczestniczki z obu placówek zaprezentowali siebie oraz swoje szkoły, a także wzięli udział w działaniach integracyjnych. W dalszej części dnia do grupy polsko-słowackiej dołączyli dwaj uczniowie z Republiki Czeskiej, realizujący praktyki zawodowe w Spojena Škola. Wspólnie tworzono czterojęzyczny, angielsko-czesko-polsko-słowacki słownik podstawowych zwrotów, przydatnych w codziennej komunikacji.

W drugim dniu zaprezentowano wyniki ankiety dotyczącej ochrony środowiska, przeprowadzonej w obu szkołach partnerskich przed mobilnością. Następnie, uczestnicy i uczestniczki, obejrzeli film dokumentalny pt. „Można panikować”, przedstawiający sylwetkę profesora Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szymona Malinowskiego, który od kilku lat aktywnie zajmuje się edukacją ekologiczną. Po filmie, uczestnicy i uczestniczki dzielili się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami oraz zastanawiali się, jakie wnioski i postulaty ukazane w filmie można realizować w codziennym życiu. W czasie zajęć warsztatowych w dalszej części dnia, uczestnicy i uczestniczki wykonywali kuchenki solarne z wykorzystaniem prostych i dostępnych materiałów (tekturowe pudełka, folia aluminiowa, klej). Dzień zakończył się wycieczką do miejsca, z którego podziwiać można było panoramę gór wokół Detvy.

Uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu na temat lasu, połączonego z zajęciami edukacyjnymi, odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne, m.in. podjęli próbę nauki jazdy konnej.

Spotkanie z artystą muzykiem połączone z prezentacją instrumentów ludowych oraz koncertem okazało się szczególnie inspirujące dla uczniów i uczennic z RCEZ.

Upcykling i flash mob

W ostatnim dniu mobilności, uczestnicy i uczestniczki brali udział w warsztatach z upcyklingu, podczas których wykonywali przedmioty użytkowe i dekoracyjne z rzeczy nieużywanych lub przeznaczonych do wyrzucenia.  W ramach działań podsumowujących, przeprowadzone zostało wydarzenie typu flash mob w centrum Detvy. Uczestnicy i uczestniczki podjęli interakcję z mieszkańcami. Rozmawiali o potrzebie ochrony środowiska, o problemach, które wymagają pilnej interwencji. W ramach programu kulturowego grupa zwiedziła największe miasto w regionie - Banska Bystrica.

W trakcie zrealizowanych dotychczas działań, uczestnicy i uczestniczki poszerzali swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska oraz jego zagrożeń, a także doskonalili swoje kompetencje językowe i kulturowe. Jak przyznawali niektórzy, największym wyzwaniem okazało się dokonanie autoprezentacji w języku angielskim w grupie rówieśników. Dzięki przedsięwzięciom tego typu udaje się jednak przełamywać własne bariery i nabywać nowe umiejętności.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku