Grafika

W dniu 28 października br., uroczystą Mszą Św. w Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodzin rozpoczęły się obchody Jubileuszu 70-lecia „Elektryka”, podczas której poświęcony został nowy sztandar Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Zaproszeni goście, mieszkańcy Niska, absolwenci szkoły, ze świątyni skierowali swoje kroki na plac szkolny RCEZ. Pierwszym punktem kolejnej odsłony uroczystości było przejście pocztu sztandarowego i odprowadzenie  „starego” sztandaru do szkolnej Izby Pamięci.

Dzięki staraniom władz szkoły, rodziców i uczniów, Technikum w RCEZ otrzymało imię Stanisława Beresia, nauczyciela, żołnierza, dyrektora szkoły i społecznika. Upamiętnia to wydarzenie pamiątkowa tablica, której odsłonięcia dokonali córka i syn Patrona - Elżbieta Bereś – Pawlik i Andrzej Bereś. Odsłonięcie poprzedziło odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko Uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Regionalnego Centrum Edukacji zawodowej w Nisku.

Na placu szkoły, pod świeżo odsłonięta tablicą pamiątkową, Starosta Niżański Robert Bednarz uroczystym Aktem przekazał Dyrekcji Szkoły, Panu Wacławowi Piędlowi, Pani Aleksandrze Oleksy i Panu Tomaszowi Skoczniowi, nadany Sztandar, jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków.

Dalsza część obchodów odbyła się w holu szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia Stanisława Beresia, przez dzieci Patrona Szkoły oraz przedstawienie jego sylwetki przez Dyrektora Wacława Piędla. Tutaj również dobrodzieje szkoły. Wśród fundatorów, dobroczyńców i przyjaciół Szkoły, którzy zostali uhonorowani wbiciem gwoździ w pamiątkową deskę, ze strony Powiatu Niżańskiego znaleźli się Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i Wicestarosta Adam Mach.

Po tak podniosłych chwilach przyszedł czas na zwiedzanie okolicznościowych wystaw, spacer po szkole oraz dzielenie się wspomnieniami przy słodkim bufecie przygotowanym dla gości.

O godz. 14, w Sali Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, odbyła się uroczysta akademia, podczas której zaproszeni goście, a wśród nich Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, władze samorządowe Powiatu Niżańskiego, Gminy i Miasta Nisko i Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch wręczali pamiątkowe grawertony, dziękując za kształcenie wielu pokoleń uczniów, życząc wytrwałości w pracy oraz wielu kolejnych jubileuszy.

W słowach skierowanych do Dyrektora RCEZ w Nisku Wacława Piędla, wręczając okolicznościowy grawerton, Starosta Niżański Robert Bednarz powiedział: Z okazji uroczystości Jubileuszu 70-lecia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej i popiersia Patrona Stanisława Beresia oraz nadania Sztandaru Szkoły, składam wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy w pracy pedagogiczno-wychowawczej. To wyjątkowy Jubileusz Szkoły, która swoim dorobkiem pozytywnie wpisała się w dzieje oświaty Powiatu Niżańskiego. W pamięci społeczeństwa i wychowanków Niżańskiego „Elektryka” przywoływane są dokonania pedagogów i kolejnych roczników absolwentów, którzy tworzyli jego niezapomnianą historię. Życzę Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom RCEZ w Nisku wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów edukacyjnych. Niech dalsze lata funkcjonowania Szkoły przyniosą same sukcesy, mądrość oraz satysfakcję z wykonywanych obowiązków a codzienna Wasza praca owocuje zadowoleniem wychowanków oraz daje motywację na kolejne lata.

Akademię uświetniły występy młodzieży, a skoro świętowany był Jubileusz 70-lecia nie mogło zabraknąć przygotowanego na tą wyjątkową okazję, tortu.