zdjęcie

Kolejne sportowe inicjatywy zostały zrealizowane dzięki środkom na ich dofinansowanie, przeznaczonym na ten cel przez Powiat Niżański w kwietniu br.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie, Powiat przeznaczył 8.500 zł. Na „Treningi piłkarskie, bramkarskie, turnieje piłkarskie” OSP zagospodarowało, jako wkład własny kwotę 5.000 zł.

Głównym celem zadania było zwiększenie możliwości treningów specjalistycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Niżańskiego. Zostały przeprowadzone zajęcia z piłki nożnej: treningi piłkarskie oraz treningi bramkarskie. Treningi bramkarskie zostały przeprowadzone dla dwóch grup wiekowych: Gr. I od 6 do 14 lat, Gr. II od 15 lat wzwyż. Dodatkowo przeprowadzono treningi piłkarskie dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat oraz od 11 do 13 lat. Dzięki zaplanowanym kosztom zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. Drugi trener prowadził zajęcia w formie wolontariatu. Dzieci i młodzież spotykały się dwa razy w tygodniu według harmonogramu na obiektach sportowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie oraz orliku. Każdy uczestnik zajęć, dzięki dofinansowaniu otrzymał wodę.

Zaplanowane koszty pozwoliły na zorganizowanie turnieju piłkarskiego, który był podsumowaniem zajęć i całego projektu. W turnieju brały udział dzieci z Gminy Krzeszów, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki oraz z Gminy Jeżowe. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz puchary. Rozgrywano mecze każdy z każdym. Klasyfikacja końcowa nie była prowadzona, ponieważ wygraną okazały się zdobyte umiejętności, poprawa sprawności technicznej i motorycznej, jak również dobra zabawa.

Realizacja sportowego wydarzenia miała bardzo korzystny wpływ na dzieci i młodzież z Powiatu Niżańskiego. Zajęcia pozwoliły na kształtowanie nowych umiejętności, poznawania technik przydatnych w sportowym rozwoju jak również pozwoliła na dotarcie do młodych ludzi i zagospodarowanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Zdjęcia: KS Rotunda