Pod koniec października 2022 roku zakończyła się Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2022”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Tegoroczną, 16 edycję Wystawy, patronatem objęło między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych i Warszawska Izba Gospodarcza.

IWIS, to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie, międzynarodowa wystawa, zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie wystawy zaprezentowano rozwiązania, między innymi z Rumunii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej, Mołdawii i Tajlandii. Polscy wynalazcy przedstawili rozwiązania z rozmaitych dziedzin nauki, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną realizację.

W związku z uzyskaniem przez uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Piotra Nieradkę, Michała Łokaja i Marka Gołębiowskiego, statusu laureata konkursu „Młody Innowator” 2021/2022, ich praca konkursowa została zgłoszona na Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2022. Podczas Wystawy laureaci konkursu „Młody Innowator” mieli możliwość zaprezentowania swoich prac.

Na uwagę  zasługuje fakt przyznania przez Międzynarodowe Jury brązowego medalu młodym wynalazcom z RCEZ w Nisku. Nagrodzone medalem i dyplomem rozwiązanie innowacyjne dotyczy „Cyfrowego procesora dźwięku”. Opiekunem naukowym projektu jest nauczyciel RCEZ mgr inż. Marian Chrapko.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na wielu krajowych i międzynarodowych konkursach, olimpiadach oraz wystawach.

Tekst i zdjęcie: RCEZ w Nisku