Grafika

W auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla 27 uczniów – laureatów i finalistów konkursu wiedzy „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1921”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Powiatem Niżańskim, w ramach zadania „Razem dla Niepodległej”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz ze środków Powiatu Niżańskiego.

W uroczystości wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Anna Brak – nauczyciel historii RCEZ, Stanisław Drygaś – pracownik Stowarzyszenia „NCR” oraz nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych i średnich Powiatu Niżańskiego wraz z opiekunami.

Konkurs wiedzy online: „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1921” był skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Niżańskiego. W konkursie wzięło udział 61 uczniów z 11 szkół z terenu Powiatu Niżańskiego.

Za organizację i przeprowadzenie konkursu zaangażowani byli nauczyciele historii w RCEZ – Pani Anna Brak i Pan Tomasz Sudoł.

Nagrodzonych zostało 27 uczniów z 8 szkół Powiatu Niżańskiego: (7 z RCEZ w Nisku, 6 z LO w Nisku, 5 z PSP w Jacie, 4 z PSP nr 3 w Nisku, 2 z PSP w Hucie Krzeszowskiej oraz po jednym ze SP Mostki – Sokale, SP w Krzeszowie i SP nr 1 w Nisku). Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Kamil Paleń (uczeń klasy 2B LO w Nisku),

II miejsce – Patrycja Paleń (uczennica klasy 4C LO w Nisku),

III miejsce – Hubert Fusiarz (uczeń klasy 4Cg RCEZ w Nisku) oraz Łukasz Olszówka (uczeń klasy 3C RCEZ w Nisku).

Na zakończenie uroczystości Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że jest to już kolejny konkurs wiedzy historycznej organizowany w Powiecie Niżańskim, w ramach programu „Niepodległa”. Złożył gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu i życzył kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju w tym kierunku. Podziękowania skierował także do organizatorów i nauczycieli, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie konkursu.