Grafika

W dniu 12 grudnia 2022 r. w Auli Powiatu Niżańskiego, mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, odbyła się debata pt. „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Niżańskiego?”.

Organizatorem spotkania była Fundacja Misji Obywatelskiej we współpracy z Powiatem Niżańskim, w ramach projektu pt. „Podkarpackie rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Niżański Robert Bednarz, który wziął również aktywny udział w debacie. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne jest wspólne kreowanie przyszłości Powiatu, zwłaszcza z udziałem ludzi młodych: - To do młodych ludzi należy przyszłość, którzy widzą ją zupełnie inaczej niż my. Dlatego ważny jest głos młodzieży w dzisiejszej debacie, dlatego ważna jest ich kreatywność i możliwość dzielenia się swoimi pomysłami.

W debacie uczestniczyła liczna grupa młodzieży, przedstawicieli samorządów gmin, Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Wśród panelistów wystąpili również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotr Rutyna, właściciel Przedsiębiorstwa Stolarstwo Tomasz Wróbel oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej Damian Zakrzewski.

Paneliści podkreślali, że w tych trudnych i pełnych zagrożeń czasach, rozmowa o przyszłości nie jest łatwa i na wiele utrudnień Powiat nie ma wpływu (np. ceny energii), ale pomimo to w Powiecie Niżańskim są wyjątkowo dobre warunki na współpracę; dialog, które sprzyjają rozwojowi naszej społeczności. O szczególnej roli współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi wspomniał Prezes LGD - Damian Zakrzewski, mówiąc o wyjątkowo przyjaznych i innowacyjnych mechanizmach współpracy samorządu powiatowego z sektorem pozarządowym, wyróżniającym się pozytywnie pod tym względem na mapie Polski.