W dniu 10 grudnia br. w koszarach Garnizonu Nisko odbyła się przysięg wojskowa żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Przysięgę w tym dniu złożyło 150 ochotników, którzy ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe.  

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy 16. Batalionu Saperów ppłk Adamowi Bieńkowi przez mjr Adama Pileckiego. Następnie została podniesiona flaga państwowa RP i odegrano hymn narodowy. Do sztandaru wojskowego wystąpiła kolumna elewów składających przysięgę wojskową. Oprócz elewów, w uroczystej przysiędze uczestniczyli: żołnierze 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego i 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, dowódcy jednostek Garnizonu Nisko, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Dariusz Brzeżawski, senator RP Janina Sagatowska, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz rodziny i najbliżsi składających przysięgę żołnierzy.

Przysięga wojskowa to święto nie tylko dla składających ją żołnierzy, ich rodzin i najbliższych, ale również jest to bardzo ważny dzień dla instruktorów, którzy włożyli dużo swojego wysiłku, aby jak najlepiej wyszkolić swoich podopiecznych.

Zdjęcia: Karolina Gryń – www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)