W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Indonezji zakończyły się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji pod nazwą „Indonezyjski Dzień Wynalazców 2022 IID 2022”. Współgospodarzem Targów było miasto Bali. IID, dzięki wypracowanej wysokiej międzynarodowej renomie, został wsparty przez najwyższej rangi instytucje, na czele ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO – jedną z 16 agend ONZ. Uczestnicy prezentowali swoje innowacyjne pomysły w formie projektu, makiety, prototypu lub produktu gotowego do komercjalizacji. Przyznano medale i nagrody dla wynalazków i innowacji zgłoszonych do konkursu IID 2022.

Uczniowie z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku wzięli udział w Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji oraz w Międzynarodowym Konkursie IID 2022 w Indonezji. Zgłoszony innowacyjny projekt „Sobriety Sensor Designed For Agricultural Machinery And Cars”, przygotowany pod kierunkiem mgr Wacława Piędla dyrektora szkoły i mgr inż. Tomasza Skoczenia wicedyrektora, wykonany przez uczniów Karola Sawickiego, Annę Rogowską i Jakuba Tutkę z RCEZ w Nisku, został nagrodzony złotym medalem i certyfikatem.

„Sobriety Sensor Designed For Agricultural Machinery And Cars” jest urządzeniem przeznaczonym do zamontowania w pojeździe samochodowym lub maszynie rolniczej i ma na celu niedopuszczenie do uruchomienia pojazdu/maszyny przez osoby nietrzeźwe. Mikrokontroler zbiera dane z czujników i je analizuje. Na podstawie otrzymanych wyników zezwala lub odmawia dostępu do pojazdu lub maszyny.  W urządzeniu zastosowano mikrokontroler ATMEGA, czujnik wilgotności i czujnik alkoholu. Obudowę zaprojektowano i wydrukowano na drukarce 3D.

Nie po raz pierwszy zauważamy, że uczniowie RCEZ w Nisku nie kształcą się tam z przypadku. Większość z nich ma założone cele zawodowe, a ta szkoła pozwala im te cele realizować, poprzez aktywne włączanie ich, jako uczniów do projektów, a także zajęć wychodzących poza ramy programowego nauczania. Silnie działająca grupa uczniów tej szkoły, stara się poszerzać swą wiedzę biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach, które w większości kończą się ich sukcesem.

Serdecznie gratulujemy autorom prac, ich opiekunom oraz wspierającej ich szkole.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku