Grafika

 

Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary w Ulanowie, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 6.000 zł mogło zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Z flisakami przez Powiat Niżański”. Bractwo Flisackie włączyło w zadanie swój wkład własny w postaci: 1.300 zł – wkładu finansowego oraz 1.400 zł wkładu osobowego.

Podstawowym celem zadania było ukazanie piękna Powiatu Niżańskiego, jak również zachęcenie do odkrywania jego uroku oraz walorów. Cel ten został osiągnięty dwutorowo. Pierwszym działaniem była organizacja dwuetapowego konkursu o wiedzy o Powiecie Niżańskim na profilu facebookowym. Konkurs był otwarty dla wszystkich chętnych, wystarczyło rozpoznać miejsce związane z Powiatem Niżańskim. Różne etapy konkursu pozwoliły na wyłonienie kilkunastu laureatów, którzy w nagrodę zostali zaproszeni na spływy galarami, podczas których mogli podziwiać piękno nadsańskiego krajobrazu jednocześnie smakując potraw charakterystycznych dla lokalnej kuchni.

Laureaci pierwszego spływu mieli również przygotowaną wycieczkę turystyczną po miejscowości Bieliny i jej okolicach, zaś nagrodzeni, którzy brali udział w drugim spływie odwiedzili najciekawsze miejsca w Krzeszowie. Uczestnicy spływu zapoznali się również z historią flisactwa w Muzeum Flisactwa w Ulanowie.

Dzięki zaplanowanym kosztom było możliwe zorganizowanie ogniska flisackiego, które było zarazem okazją do podsumowania całej inicjatywy oraz wymienienia się spostrzeżeniami. Tradycyjne ognisko flisackie połączono z biesiadą, czyli degustowano potrawy flisackie, przedstawiano gawędy o niezwykłych wydarzeniach z historii Powiatu Niżańskiego, tradycyjne zabawy flisackie oraz nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni flisackich i szantowych.

Cała inicjatywa miała na celu zaprezentowanie bogatej oferty turystycznej Powiatu Niżańskiego oraz dała możliwość spędzenia czasu w sposób aktywny.

 

 

Zdjęcia: Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary w Ulanowie.