W dniu 16 grudnia br. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku, odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla młodzieży VIII klas szkół podstawowych.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem, bowiem wzięło w nim udział 21 uczniów ze szkół z terenu Powiatu Niżańskiego. Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań (27 zamkniętych oraz 3 otwartych). Pytania dotyczyły: zdrowego trybu życia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, profilaktyki chorób zakaźnych, profilaktyki uzależnień, profilaktyki chorób nowotworowych, szczepień ochronnych i instytucji zajmujących się problematyką higieny i ochrony zdrowia. Komisja oceniła testy i wyłoniła laureatów konkursu. Okazało się, że laureatów na miejsce III było kilku, więc nie obyło się bez dogrywki. W drugim etapie wszystkim zakwalifikowanym uczniom na miejsce III zadano po dwa weryfikujące pytania, które wyłoniły jednego laureata.

Na koniec odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród ufundowanych, m.in. przez Powiat Niżański.

Rywalizacja była zacięta. Świadczy o tym ilość zdobytych punktów, jak również fakt, że miejsca wygrane różniły się niekiedy tylko jednym punktem. Cenna wiedza, którą zdobyli niżańscy uczniowie niewątpliwie będzie jednym z czynników motywujących do wzięcia udziału w konkursie za rok.

Zdjęcia: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku