W dniu 15 grudnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Podkarpackiego Certyfikatu Edukacyjnego oraz Certyfikatu Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych przyznanych przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, na której Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny.

Wyróżnienie przyznawane jest za systematyczne doskonalenie obejmujące szkolenia związane z priorytetami Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w oparciu o ofertę szkoleniową Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

- Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że potencjał szkół prowadzonych przez Powiat Niżański spełnia oczekiwania najbardziej ambitnych uczniów, dając im szansę na nabycie doskonałej praktyki zawodowej. Za dobrymi wynikami uczniów zazwyczaj stoi grono pedagogiczne. To bardzo ważne, aby umożliwić nauczycielom oraz dyrektorom placówek oświatowych rozwój kompetencji zawodowych. Spotkania organizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy PZW w Rzeszowie, mające na celu podnoszenie warunków edukacyjnych sprawiają, że nasze szkoły nie tylko odpowiadają współczesnym wyzwaniom edukacyjnym, ale co najważniejsze potrzebom uczniów – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcia: https://www.pcen.pl/aktualnosci-pcen/aktualnosci-rzeszow/item/1716-gala-wreczania-podkarpackiego-certyfikatu-edukacyjnego-oraz-certyfikatu-podkarpackiej-akademii-innowacji-pedagogicznych.html