Grafika

W obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej zaprezentowało zadanie pt.: „Nasze małe Ojczyzny”. Powiat Niżański przeznaczył na ten cel 10.000 zł. Towarzystwo wkroczyło w zadanie ze swoim wkładem własnym, a było to 2.100 zł wkładu finansowego oraz 1.000 zł wkładu niefinansowego.

W ramach zadania przeprowadzono cykl zajęć manualno-plastycznych, dzieci poznały lokalnych artystów i ich twórczość, tradycje flisackie, kunszt wyplatania z wikliny jak również doświadczyły wiele interesujących wrażeń. Udało się zrekrutować dzieci z Gminy Ulanów oraz Gminy i Miasta Nisko. Wspólnie spędzony czas to nie tylko nowe umiejętności, ale przede wszystkim kontakty międzyludzkie, nawiązane przyjaźnie, które zostaną po ukończeniu inicjatywy. Warto zaznaczyć, że dzięki zadaniu nawiązała się współpraca międzygminna pomiędzy lokalnymi ośrodkami kultury. To niewątpliwie dobry początek w tworzeniu i realizowaniu wspólnych inicjatyw stworzonych dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego. 

Zaplanowane koszty pozwoliły również na organizację pikniku, który był podsumowaniem całego zadania. Dzięki dofinansowaniu otrzymanego z budżetu Powiatu Niżańskiego możliwy był zakup niezbędnych rzeczy na warsztaty plastyczne oraz opłata instruktora. Zakupiono, m.in. notesy scrapbbokingowe, piórniki w stylu retro, budki dla ptaków oraz dużo ciekawych artykułów, dzięki którym dzieci mogły spełniać swoje artystyczne pomysły.

Zdjęcia: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej