Dnia 28 grudnia br., odbył się odbiór techniczny obiektu strzelnicy wirtualnej utworzonej w ramach zadania: „Wirtualna Strzelnica w Powiecie Niżańskim”, dofinansowanego z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 270 969,48 zł, z czego 194 641,06 zł pochodzi z dotacji, a pozostała część to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Obiekt znajduje się na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i będzie służył nie tylko uczniom tej szkoły. Ze strzelnicy będą mogli korzystać między innymi uczniowie pozostałych szkół średnich i podstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego, organizacje pozarządowe i jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP.

W szkoleniu instruktażowym z obsługi systemu wirtualnej strzelnicy, które odbyło się 22 grudnia br., wzięło udział 15 osób, w tym przedstawiciele: RCEZ w Nisku, Jednostki Wojskowej 3538, Jednostki Wojskowej 2096, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonerskiego 308, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Nisku, 321 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku i Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

Funkcjonowanie wirtualnej strzelnicy ma na celu aktywizację i popularyzację szkolenia strzeleckiego, podniesienia atrakcyjności sportu strzeleckiego wśród mieszkańców Powiatu Niżańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych młodego pokolenia.

Pierwsze zajęcia strzeleckie w nowym obiekcie odbędą się w styczniu 2023 roku.