Dnia 29 grudnia 2022 r. odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko Rada Powiatu Niżańskiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2022, w związku z realizacją zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów”; Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów – Rudnik wraz z przebudową mostu na rzece San”; „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1037R w miejscowości Jarocin”; „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Cholewiana Góra i Nowy Nart”; „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Wólka Tanewska – Dąbrówka”; „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Dąbrówka – Kurzyna Mała”. Zapłata zobowiązań będzie wykonana w 2023 r.

Realizując porządek obrad Rada ustaliła kwoty wydatków budżetowych, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.

Po zamknięciu obrad LII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, Radni Powiatu Niżańskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku oraz zaproszeni goście.

Po uroczystym powitaniu, krótkim podsumowaniu i podziękowaniu za pracę w roku 2022 oraz złożeniu życzeń noworocznych przez parlamentarzystów i Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, w świąteczny nastrój wprowadziło zebranych wspólne zaśpiewanie kolędy i odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

Następnie Ksiądz Kanonik dr Kazimierz Hara – Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku, po wspólnej modlitwie, pobłogosławił opłatki. Po tak uroczystym rozpoczęciu nastąpiło indywidualne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.