zdjęcie szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku pozyskał środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty lecznicze, które miały podpisaną umowę o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W lipcu 2022 r. został złożony wniosek o zawarcie umowy na finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniobiorców. Efektem było podpisanie umowy z Dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na kwotę 400 000 zł (kwota finansowania uzależniona była od wielkości kontraktu z Funduszem Zdrowia). Ostateczna kwota dofinansowania uzależniona była od wykorzystania finansowania działań doprowadzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wyłącznie na cele wskazane w zarządzeniu Prezesa NFZ i wyniosła 386 749,24 zł.

Wykonawcami zadań w części I była firma OPTeam S.A. z Jasionki oraz w części II było konsorcjum firm: BMM Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego i JT & INFOMED Sp. z o.o. Sp. k. z Wołomina.

Część I zadania obejmowała zakup urządzeń i oprogramowania typu FIREWALL-zapora sieciowa.

Część II zadania polegała na dostawie, konfiguracji i uruchomieniu Odmiejscowionej Infrastruktury Backupowej.