Grafika

Już po raz kolejny, Powiat Niżański wspólnie z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, doceniając wysiłek tegorocznych maturzystów, przystąpił do programu stypendialnego dla studentów I roku studiów dziennych.

W budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, dnia 5 stycznia br., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski wręczyli stypendystom symboliczne czeki o wartości 7 000 zł na cały okres I roku studiów.

Dzięki współpracy Powiatu z LGD możliwe jest finansowe wsparcie młodych, zdolnych i ambitnych studentów zamieszkujących nasz powiat.

Lista stypendystów w roku akademickim 2022/2023 przedstawia się następująco: Szymon Kosz (Nisko), Agata Schiffer (Nisko), Michał Robótka (Nisko), Julia Patrzyk (Nisko), Magdalena Witas (Nisko), Oliwia Grzybowska (Ulanów), Oliwia Sądej (Rudnik nad Sanem) oraz Jakub Pęk (Jarocin).

-„Program Stypendiów Pomostowych", realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP), to niezwykle cenny program, który ma za zadanie nie tylko wesprzeć finansowo młodych i utalentowanych ludzi, ale przede wszystkim, pomóc stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Inicjatywa pokazuje również, jak ważne jest współdziałanie i współpraca na linii organizacja pozarządowa – samorząd terytorialny. W tym roku udało się docenić 8 studentów I roku studiów dziennych. Będą oni otrzymywali stypendium przez cały rok akademicki 2022/2023. Chcemy nagrodzić wytężony wysiłek oraz motywować młodzież na jej dalszej ścieżce edukacyjnej oraz społecznej – powiedział Starosta Niżański.

Powiat Niżański, będący partnerem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, jako wsparcie Programu Stypendiów Pomostowych, przekazał organizacji środki w wysokości 5 040 zł. W ramach Programu o stypendium na I rok studiów aplikować mogli, w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w 2022 roku, zamieszkujący na stałe w powiecie niżańskim oraz spełniający pozostałe kryteria regulaminu.