zdjęcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem z zakresu propagowania działań związanych z ochroną przeciwpożarową zrealizowała zadanie pt.: „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP z terenu Powiatu Niżańskiego”. Powiat Niżański przeznaczył na ten cel 10.000 zł. OSP dysponowało własnym wkładem finansowym – 650 zł oraz niefinansowym – 500 zł.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy trwał 66 godzin. Kurs przeprowadziła firma CZAKMED z Rzeszowa.

Dodatkowo w ramach tego przedsięwzięcia odbyła się recertyfikacja kursu KPP dla 18 druhów z Rudnika nad Sanem, Kopek, Przędzela, Wólki Tanewskiej, Grobel oraz Kurzyny Średniej.  Recertyfikaja trwała 18 godzin.

Wszyscy druhowie z wynikiem pozytywnym z egzaminu otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursów. Bezpośrednim efektem kursów będzie uzyskanie tytułu „Ratownika” na okres 3 lat. Kursy są niezbędne dla strażaków, którzy niosą pomoc podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Niejednokrotnie odpowiednie udzielenie pierwszej pomocy – ratuje ludzkie życie.

Zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem