Grafika

Dnia 12 stycznia 2023 r. w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się nadzwyczajna LIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko, Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023, w odniesieniu do wielu inwestycji oraz programów i projektów z roku poprzedniego, których realizacja będzie kontynuowana w roku bieżącym.

Ponadto do budżetu wprowadzono kilka nowych inwestycji, w tym m.in.: „Przebudowę schodów wejściowych i klatki schodowej wraz z wykonaniem platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych do mieszkań chronionych treningowych w Ulanowie” na kwotę w wysokości 60 tys zł, a także „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” - dotacja celowa w kwocie 110 tys. zł dla SPZZOZ w Nisku.

Ponadto Rada dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.