Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, w dniu 16 stycznia 2023 r. otwarto (do odwołania) nabór wniosków w ramach programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy (tzw. Algorytm na 2023 rok):

  • wniosków o organizowanie prac interwencyjnych,
  • wniosków o zorganizowanie stażu,
  • wniosków o skierowanie na szkolenie,
  • wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie,
  • wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego,
  • wniosków o sfinansowanie studiów podyplomowych,
  • wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 r. życia,
  • wniosków o organizowanie robót publicznych.

Wnioski oraz zasady/kryteria dostępne są do pobrania na stronie internetowej PUP: www.nisko.praca.gov.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania

Szczegóły pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/19897134-komunikat-o-otwarciu-naborow-wnioskow-w-ramach-algorytmu-na-2023-rok