Dnia 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Nisku, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Nisku Marty Ciosmak, podpisane zostały trzy umowy na 2023 rok, pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i  Wicestarostę Adama Macha, a Caritas Diecezji Sandomierskiej, reprezentowanym przez Dyrektora Ks. Bogusława Pituchę.

Przedmiotem umów jest: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, na zadanie, na które Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 320 000 zł, realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na kwotę 7 034 zł oraz udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem na kwotę 169 254 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zajmuje się udzielaniem natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, w tym również osobom, które są ofiarami przemocy w rodzinie oraz działaniami profilaktycznymi.  Ośrodek dysponuje 10 miejscami hostelowymi i czynny jest całodobowo.

Program korekcyjno-edukacyjny, przeznaczony jest dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Program ten stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jest uzupełnieniem różnych form interwencji prawnych i administracyjnych wobec sprawców przemocy domowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej posiada 55 miejsc dla mieszkańców powiatu niżańskiego z niepełnosprawnościami, a jego podstawowym zadaniem jest usprawnianie i rozwijanie umiejętności życia codziennego oraz społecznego osób niepełnosprawnych.

– Powierzenie po raz kolejny Caritasowi realizacji zadań to efekt wielu lat dobrej współpracy i zadowolenia osób korzystających z pomocy. Przeciwdziałanie przemocy i udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, to niezwykle ważne działanie, które realizowane jest przez certyfikowanych interwentów kryzysowych. Jeśli chodzi o Warsztaty Terapii Zajęciowej to gwarancją ich istnienia oraz poprawnego funkcjonowania są często kwestie związane z ich finansowaniem. Cieszę się, że Powiat Niżański już po raz kolejny będzie wspierał ich działalność, dzięki czemu osoby uczestniczące w terapii będą mogły w pełni realizować rehabilitację społeczną i zawodową – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.