Znamy już wyniki międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla ósmoklasistów, zorganizowanego przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

W dniu 11 stycznia br. odbył się finał konkursu języka angielskiego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z gmin Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, wraz z uroczystym rozdaniem nagród i dyplomów.

Do wspólnej rywalizacji o główne nagrody i tytuł „najlepszych” stanęli uczniowie z największą wiedzą i umiejętnościami językowymi ze szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym, Szkoły Podstawowej w Bystrem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu.

W wydarzeniu udział wziął Wicestarosta Niżański Adam Mach, który wraz z dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Edwardem Wołoszynem dokonał ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

Konkurs złożony był z dwóch etapów. Pierwszy etap to eliminacje szkolne, które odbyły się dnia 15 grudnia 2022 r. Obejmowały one znajomość zakresów tematycznych, grup leksykalnych, zagadnień gramatycznych i funkcji komunikacyjnych odnoszących się do podstaw programowych nauczania języka obcego w szkole podstawowej i obszaru kulturowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych.

Drugi, a zarazem finałowy etap, został przeprowadzony dnia 11 stycznia br. w ZS w Rudniku nad Sanem. Ósmoklasiści sprawdzali swoją wiedzę w zadaniach leksykalno-gramatycznych, zadaniach sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz w zakresie znajomości świątecznych zwyczajów krajów anglojęzycznych.

Wszyscy uczestnicy konkursu bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, prezentując wysoki poziom wiedzy i umiejętności językowych.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Oktawian Malski (PSP w Przędzelu)

II miejsce - Zuzanna Łojek (PSP w Przędzelu)

III miejsce - Roxana Furtak (PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem)

Zwycięzcy, którzy uplasowali się na trzech pierwszych miejscach, otrzymali nagrody pieniężne w wysokości kolejno 500 zł, 300 zł oraz 150 zł.

Ponadto, wręczono również trzy wyróżnienia. I wyróżnienie otrzymał Miłosz Szewczyk (PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem), II - Milena Baj (PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem) oraz III wyróżnienie otrzymał Zbigniew Jednacz (PSP w Krzeszowie Górnym).

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy z podziękowaniem oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Niżański.

Celem Konkursu była nie tylko popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych oraz monitorowanie poziomu kompetencji językowych, ale również możliwość sprawdzenia przez samych uczniów nabytej dotychczas wiedzy i udoskonalenia swojej znajomości języka obcego, w tym przypadku języka angielskiego.

Zdjęcia: ZS w Rudniku nad Sanem