Grafika

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Rudniku nad Sanem zrealizował zadanie pt.: „Piłka nożna i szachy sposobem na rekreację i wypoczynek”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 10.000 zł. UKS włączył w zadanie swój wkład własny w wysokości: 3.700 zł – wkładu własnego finansowego oraz 2.100 zł – wkładu własnego osobowego i rzeczowego.

Upowszechnianie aktywności ruchowej oraz umysłowej to podstawowe cele, którymi kierował się UKS. Szachy to dość popularna dyscyplina sportowa w Rudniku nad Sanem oraz okolicznych miejscowościach.

Gra w szachy i gra w piłkę nożną mają wiele wspólnych mianowników. Wysiłek fizyczny oraz umysłowy, osiąganie celów i wyników sportowych, systematyczne treningi, by stawać się coraz lepszym sportowcem oraz wiele innych. Nieoczekiwane połączenie tych dwóch różnym dyscyplin w jednej inicjatywie, dało finalnie doskonałą okazję do przedstawienia dzieciom różnic, które łączą.

W dniu 26 listopada 2022 roku nastąpiło podsumowanie zajęć z sekcji szachowej. Turniej był otwarty dla dzieci i młodzieży od rocznika 2005 i młodszych w jednej grupie z podziałem na kategorie wiekowe. Rozgrywki były przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w tempie gry 15’ dla każdego zawodnika. Na tym Turnieju mogły sprawdzić swoje umiejętności dzieci uczestniczące w spotkaniach w ramach zadania. Turnieje szachowe, od lat cieszą się ogromną popularnością i w tym roku za sprawą prowadzonych spotkań szachowych w ramach zadania, chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności nie zabrakło.

Dzięki zaplanowanym kosztom były możliwe systematyczne treningi piłkarskie pod okiem profesjonalnych trenerów. Treningi przeprowadzano w miesiącach od maja do grudnia 2022 roku. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach oraz rozwijały swoje umiejętności piłkarskie.

W dniu 27 grudnia 2022 roku na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem zorganizowano Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii Skrzat. Na tym Turnieju nastąpiło podsumowanie osiągnięć zdobytych przez dzieci w grupie zajęć z piłki nożnej.

Zaplanowane koszty pozwoliły również na zakup sprzętu do przeprowadzenia działania w grupie z piłką nożną (zakup piłek) oraz w grupie szachowej (zakup szachownic). Nie zabrakło też nagród dla wszystkich uczestników zadania.

Realizacja zadania, w którym stykały się ze sobą odmienne a tak naprawdę bardzo podobne dyscypliny sportowe pozwoliła ukazać dzieciom, że nie tylko trud fizyczny jest ważny w sporcie. Połączenie zdolności umysłowych i fizycznych daje naprawdę zauważalne rezultaty.  

Zdjęcia: Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Rudniku nad Sanem