zdjęcie

Samorządy gminne i samorząd powiatowy od lat chętnie okazują pomoc Szpitalowi Powiatowemu im. PCK w Nisku, w doposażeniu w wysokiej klasy sprzęt służący do diagnostyki i leczenia mieszkańców naszego Powiatu.

Pomimo trudności i napiętym budżetom, jednostkom samorządów gminnych udało się wygospodarować środki na wsparcie kluczowych zakupów aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, jakie udało się zrealizować z pomocą gmin i Powiatu na łączną kwotę 403 205,86 zł, były m.in. tematem zorganizowanej w dniu 20 stycznia br., przez Dyrektora SPZZOZ konferencji.

Na zaproszenie Dyrektora w wydarzeniu udział wzięli: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik Nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil, Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Leszek Tondel, Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Tomasz Maluga.

– Spotkaliśmy się dzisiaj, aby poinformować mieszkańców i wyrazić wdzięczność naszym samorządom - powiatowemu i gminnym, za nieocenioną pomoc w związku z zakupem aparatury i sprzętu medycznego, tak bardzo ważnych dla diagnostyki i leczenia pacjentów. Jest to kolejny przykład wsparcia naszego Szpitala przez samorządowców, za co bardzo serdecznie dziękuję – mówił Dyrektor Paweł Tofil.

Pozyskane środki finansowe, z budżetów gmin – 347 205,96 zł (Gmina Nisko – 120 tys. zł, Gmina Jeżowe – 50 tys. zł, Gmina Rudnik nad Sanem – 47,2 tys. zł, Gmina Harasiuki i Gmina Ulanów – po 40 tys. zł, Gmina Krzeszów – 30 tys. zł i Gmina Jarocin – 20 tys. zł) oraz 56 000 zł z budżetu Powiatu, zostały przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Do placówki w 2022 roku zakupiono łóżko porodowe, zestaw do porodów w pozycji wertykalnej, lampa rtg, laser biostymulacyjny z dwoma głowicami, głowice do polisommografii wraz z elektrodami, podnośnik bariatryczny do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej oraz elektrokardiograf z modułem saturacji.

W sposób szczególny chciałbym wyrazić moją wdzięczność i skierować słowa uznania dla wszystkich, którzy naprawdę mocno zaangażowali się w to, aby Szpital Powiatowy w Nisku został dofinansowany i aby zadania te zostały zrealizowane w roku 2022. Chcę w tym miejscu podziękować Wójtom i Burmistrzom oraz podkreślić, że jak jest to bardzo ważne, że nie tylko Powiat wspiera Szpital, ale potrzebę taką zauważają i realizują, wszystkie samorządy gminne z terenu Powiatu Niżańskiego – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Za współfinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia podziękował samorządowcom również Wiceminister Rafał Weber: – Dziękuję Panom Burmistrzom i Wójtom za współpracę. Szpital jest co prawda powiatowy, ale wsparcie finansowe samorządów gminnych pokazuje, że staracie się po części brać odpowiedzialność za jakość usług, które są tutaj realizowane. To, że wspólnie z radnymi gminnymi staracie się wesprzeć niżański Szpital, czy wesprzeć Powiat, pokazuje, że dobro naszych mieszkańców, którzy tutaj uzyskują pomoc naprawdę leży Wam na sercu.

Oprócz wymienionych środków na zakup sprzętu i aparatury medycznej, Powiat Niżański wsparł Szpital kwotą 110 850,35 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sterowania dwóch central wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla sali operacyjnej i sterylizacji (89 967,26 zł) i rozbudowę systemu przyzywowego w salach chorych z dostępem do tlenu i sprężonego powietrza (20 883,09 zł).

Zdjęcia: Monika Herdzik i archiwum SPZZOZ w Nisku