W środę, 25 stycznia 2023 roku, Starosta Niżański Robert Bednarz pożegnał, odchodzącą na emeryturę, Panią Barbarę Groch – Głównego Specjalistę w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, wieloletniego zasłużonego pracownika Starostwa Powiatowego w Nisku. W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko i Naczelnik Wydziału OLR Krzysztof Zalewski.

Podczas spotkania Starosta Robert Bednarz, wręczając bukiet kwiatów, podziękował Pani Barbarze za wieloletnią, sumienną pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na nowym etapie życia, jakim jest zasłużona emerytura.

Z Powiatem Niżańskim, pracą zawodową Pani Barbara Groch związana była od roku 1991. Początkowo pracując w Urzędzie Rejonowym w Nisku na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska w Oddziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, następnie przechodząc kolejne szczeble awansu, kolejno na stanowisku inspektora rejonowego i starszego inspektora rejonowego. Od 1999 roku pracowała w Starostwie Powiatowym w Nisku w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Początkowo, jako inspektor, a od 2011 roku na stanowisku głównego specjalisty ds. ochrony środowiska. Wykonują powierzone jej zadania, prowadziła sprawy z zakresu emisji do środowiska: hałasu, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, pól elektromagnetycznych, wydawania kart wędkarskich, wydawania legitymacji strażnika społecznej straży rybackiej i rejestracji obiektów pływających w programie REJA.

Dziękujemy Pani Barbarze za lata współpracy i życzymy wszelkiego dobra oraz dużo zdrowia i radości każdego dnia.