Starosta Niżański Robert Bednarz, w obecności Wicestarosty Adama Macha, pożegnał, odchodzącego z dniem 31 stycznia 2023 roku na emeryturę, w związku z zakończeniem służby na stanowisku dowódcy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku, ppłk Tomasza Janusza.

Ppłk Tomasz Janusz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ukończył również studia II stopnia na kierunku socjologia zarządzania kryzysowego oraz studia podyplomowe z bezpieczeństwa wewnętrznego. Dodatkowo w czasie swojej służby ciągle podnosił kwalifikacje, biorąc udział w wielu wojskowych kursach doskonalących oraz kwalifikacyjnych.

21 kompania rozpoznawcza w Rzeszowie była miejscem rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej podpułkownika Tomasza Janusza na stanowisku dowódcy plutonu. Po powrocie z misji pokojowych w Kosowie i w Afganistanie, kolejno zajmował stanowiska szefa sekcji operacyjnej w 21. Batalionie Logistycznym, zastępcy dowódcy 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich i szefa sekcji rozpoznawczej w dowództwie brygady. Ppłk Tomasz Janusz obowiązki dowódcy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku sprawował od roku 2019..

Ppłk Tomasz Janusz to doświadczony, charakteryzujący się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności oficer, posiadający zdolności praktyczne w działaniach bojowych, w ramach odbytych misji.

Starosta Niżański w imieniu własnym oraz władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego złożył najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania z okazji zakończenia pełnienia służby na stanowisku dowódcy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku, za ofiarność, trud oraz profesjonalizm prezentowany w codziennej służbie, za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Niżańskiego, Życzył również wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, poczucia satysfakcji i szacunku społeczeństwa, a także wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.