Grafika

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, dzięki dofinansowaniu Powiatu Niżańskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na przedsięwzięcia realizowane w ramach działania wspierające ochronę wartości kulturowych, mogło zrealizować zadanie pt.: „Przygotowanie ZPiT „Racławice” do cyklu koncertów”. Kwota dofinansowania wynosiła 25 000 zł. Wkład własny finansowy Towarzystwa wynosił 300 zł.

Zadanie zostało przeprowadzone od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jego celem było przygotowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” do koncertów odbywających się na terenie Powiatu Niżańskiego. Cel ten zrealizowano poprzez cykl warsztatów tanecznych i wokalnych.

ZPiT „Racławice” liczy ponad 100 osób. W warsztatach tanecznych wzięło udział 80 dzieci z najstarszych grup, a w wokalnych zaś 30 dzieci. Zorganizowano 60 godz. warsztatów tanecznych i 60 godz. warsztatów wokalnych, które prowadzone były przez specjalistów.  Nabyte umiejętności zostały zaprezentowane na 8 koncertach dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego, m. in. w Kurzynie Średniej, Jarocinie, w Nisku podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego, w Ulanowie oraz odbyły się dwa koncerty w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach. W ramach zadania została przeprowadzona renowacja kostiumów Zespołu.

Wszystkie działania podjęte w zaprezentowanym zadaniu miały wpływ na większe zainteresowanie kulturą polską, a zwłaszcza folklorem. Promowały wśród dzieci i młodzieży aktywną formę spędzania czasu wolnego oraz uwrażliwiały młode pokolenia na piękno polskiego folkloru. Popularyzacja zanikających narodowych i regionalnych tradycji w zakresie dziedzictwa muzycznego oraz tanecznego pozwala zaszczepić młodym pokoleniom tradycje, które warto ocalić od zapomnienia. Zespół w swoim repertuarze posiada tańce narodowe, takie jak: polonez, mazurek, oberek, kujawiak, krakowiak, tańce regionalne z różnych regionów Polski, m. in. lasowiackiego, lubelskiego, rzeszowskiego, kurpiowskiego, śląskiego, łowickiego, opoczyńskiego, świętokrzyskiego, krościeńskiego oraz miniatury, inscenizacje i widowiska taneczne.

Zdjęcia: Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”