W związku z ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odnowy Zabytku, trwającym do 17 marca 2023 r., Powiat Niżański, mając możliwość aplikacji o środki na powyższe działania, chce rozeznać i oszacować potrzeby podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlany przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Niżańskiego.

Podmiot zainteresowany otrzymaniem dotacji powinien posiadać:

  • tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego do zabytku;
  • oszacowane koszty deklarowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku;
  • zgodę konserwatora na zakres prac ujętych kosztów zgłoszonego przedsięwzięcia.

Informacje te, są niezbędne w celu ewentualnego podjęcia przez Powiat Niżański działań związanych z uruchomieniem procedur pozyskania środków i udzielenia podmiotom dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlana przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 r., poz. 840).

Zgłoszenie chęci realizacji działania w zakresie odbudowy zabytków i pozyskania dotacji nie jest równoznaczne z późniejszym otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Niżańskiego.

Zasady i tryb ewentualnego wsparcia w w/w obszarze będzie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

Informacje powinny zostać przesłane przez zainteresowane podmioty do Powiatu Niżańskiego do dnia 9 lutego 2023 r., do godz. 14:00:

  • na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
  • złożone osobiście w formie papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, pokój nr 1.

Decyduje termin doręczenia informacji.

Informacje na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się na: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Link do zgłoszenia: ZGLOSZENIE