Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku w dniu 6 lutego br. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski będą przyjmowane w dniach od 20 do 22 lutego 2023 r.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można uzyskać:

  • na stronie internetowej urzędu nisko.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców" → Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy  → Krajowy Fundusz Szkoleniowy, lub
  • osobiście w Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6A, pok. 10, lub
  • telefonicznie  pod nr tel. 15 8412-313 wewn. 38

Szczegóły pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/17181855-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego