grafika

Uczniowski Klub Sportowy Aktywne Jeżowe, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 8 000 zł, mógł zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Sport od małego, to zdrowie na całego.”. UKS włączył w zadanie swój wkład własny w postaci 2 000 zł – wkład własny finansowy.

Zadanie „Sport od małego, to zdrowie na całego” promowało systematyczną aktywność fizyczną dzieci z terenu Powiatu Niżańskiego poprzez udział w zajęciach i treningach uczących i udoskonalających grę w piłkę nożną już od najmłodszych lat. Zazwyczaj regularne treningi są dla coraz większej grupy dzieci jedyną formą aktywności fizycznej w czasie wolnym. Dlatego priorytetowym zadaniem było zachęcenie jak największej grupy dzieci z terenu Powiatu Niżańskiego do wzięcia udziału w przedstawionym zadaniu. Dyscyplina piłki nożnej budzi największe zainteresowanie wśród dzieci, stąd UKS podjął się realizacji warsztatów piłkarskich, w ramach tego zadania.

Zaplanowane koszty pozwoliły na wynajęcie profesjonalnej kadry trenerskiej, która zajęła się przeprowadzaniem warsztatów oraz treningów. Dzięki kosztom był również możliwy transport dzieci na zawody i turnieje sprawdzające umiejętności zdobyte podczas treningów.

W dniu 30 lipca 2022 r. został zorganizowany Turniej Piłkarski, który był jednocześnie podsumowaniem całej inicjatywy. W Turnieju wzięło udział 19 drużyn. Były to drużyny z Powiatu Niżańskiego jak również z okolic. Spotkanie cieszyło się dużą popularnością wśród początkujących piłkarzy niżańskiej społeczności. Laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi trofeami oraz dyplomami, których zakup był możliwy dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego.

Uczestnicy zadania niewątpliwie podnieśli, ale również nabyli, nowe umiejętności w dyscyplinie piłka nożna. Podczas warsztatów i zajęć był promowany zdrowy tryb życia oraz odpowiednie zachowania na boisku. Wpojone zostały zasady fair – play oraz stawiania sobie celów życiowych, które warto osiągać.

Zdjęcia: Uczniowski Klub Sportowy Aktywne Jeżowe