Grafika

W dniu 1 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo Budowlany KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

Umowę podpisali, w imieniu Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy inwestycji Tomasz Koc – ZRB KOREM Spółka Jawna z Jeżowego. Koszt zadania wyniesie 7 746 854,51 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 6 584 826 zł. Pozostała kwota 1 162 028,51 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Realizacja inwestycji będzie prowadzona w dwóch etapach i potrwa 13 miesięcy, tj. do marca 2024 r.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku położnego w Nisku przy Placu Wolności 15 wraz z elementami podziemnej infrastruktury technicznej, rozbiórka wybranych obiektów budowlanych, w tym m.in. budynku magazynowego, kotłowni i muru ochronnego.

Inwestycja wzmocni potencjał administracji samorządowej poprzez rewitalizację budynku po byłym Areszcie Śledczym w Nisku w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych.