Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, w dniu 6 lutego br., ogłosił rozstrzygnięcie kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki, które trafią do samorządów Województwa Podkarpackiego to kwota 181 mln zł. Dzięki nim możliwe będzie zrealizowanie 106 zadań, które są związane z remontem, budową oraz przebudową dróg.
Wśród samorządów, które otrzymają środki, znalazł się Powiat Niżański, a informację o przyznanym dofinansowaniu przekazał, podczas konferencji zorganizowanej w Stalowej Woli, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. Symboliczną promesę odebrał Starosta Niżański Robert Bednarz.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizowane zostanie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki”. Jego realizacja obejmie lata 2023 – 2024.

Wartość przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 9 320 692 zł, natomiast łączny koszt zadania to 18 641 365,03 zł.
Planowany do przebudowy w ramach zadania ciąg komunikacyjny wpłynie na poprawę warunków drogowych, rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nisko, Ulanów i Jarocin. Zwiększy się dostępność transportowa czterech miejscowości - wsi: Zarzecze, Huta Deręgowska, Szyperki i Jarocin. Poprzez przebudowę drogi podniesiony zostanie standard techniczny na odcinku o długości ponad 6,5 km, wykonana zostanie ścieżka rowerowa o długości 3,2 km i chodnik na długości 3,3 km, a także zjazdy na posesje, pobocza, rowy i inne elementy drogi. Przebudowane zostaną 3 skrzyżowania oraz wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Dofinansowanie z RFRD otrzymały również gminy z terenu Powiatu Niżańskiego: Ulanów, Jeżowe, Nisko, Krzeszów i Harasiuki.
- Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyni się do pozyskania tych środków dla Powiatu Niżańskiego. Słowa szczególnego podziękowania kieruję na ręce Pana Wiceministra Rafała Webera za zaangażowanie i skuteczne wspieranie samorządów Powiatu Niżańskiego. Kieruję do Pana wielkie słowa uznania i wdzięczności za to, że jako Poseł na Sejm RP, jako reprezentant naszej społeczności, bliskie są Panu nasze potrzeby i problemy oraz za to, że zawsze pomaga Pan nam je rozwiązywać, poprzez wsparcie i okazywaną pomoc. To dzięki Pana wsparciu duża część inwestycji mogła zostać zrealizowana, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo na drogach oraz zwiększa się potencjał gospodarczy i inwestycyjny naszego regionu – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.