Grafika

Coroczna tradycja organizowania Święta Plonów, czyli Dożynek Powiatu Niżańskiego, w tym roku będzie kultywowana w Jeżowem. Najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy to niewątpliwie jedno z najważniejszych uroczystości na mapie inicjatyw organizowanych przy udziale Powiatu Niżańskiego. W tym roku będą one organizowane po raz 25.

Uroczystości zorganizowane zostaną we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kobiety z Pasją”, z którym Powiat Niżański, jako współorganizator, podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Dożynki Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023”.

Stowarzyszenie brało udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2023 r. w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego oraz woli działania członków tej organizacji pozarządowej, w Powiecie Niżańskim w 2023 roku zostaną zorganizowane Dożynki Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023.

Umowę na realizację zadania podpisali, w imieniu Powiatu Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach oraz Stowarzyszenia „Kobiety z Pasją”, które reprezentowały: Prezes Irena Siudak oraz Sekretarz Agata Kołodziej. Podczas spotkania obecni byli również Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem Zbigniew Bednarz, którzy jak zawsze wyrazili chęć pomocy w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Dożynki są największą uroczystością obchodzoną w Powiecie Niżańskim. Na to zadanie Powiat przeznaczył 80 000 zł.

Termin realizacji zadania obejmuje okres: od 9 lutego 2023 r. do dnia 29 września 2023 r.

Kierując się modelem z lat ubiegłych, będą przygotowane stoiska wystawiennicze dla każdej z gmin, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Powiatu Niżańskiego, jak również mieszkańców okolicznych powiatów. Dożynki są doskonałą okazją do spotkań rodzinnych, poznania regionalnych potraw prezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Niżańskiego, jak również do promocji lokalnych artystów.

Święto Plonów – tak nazywana uroczystość dożynkowa, oprócz zaprezentowania szeroko pojętej kultury, ma również na celu uhonorowanie rolników za całoroczną pracę, jak i wybranie najlepszych uczniów ze szkół z terenu Powiatu.

- Już dziś, zapraszam Państwa na tegoroczne Dożynki Powiatu Niżańskiego, które odbędą się na boisku rezerwowym KS Sparty Jeżowe, w niedzielę 20 sierpnia br. Coroczne organizowanie dożynek powiatowych jest okazją do wdzięczności rolnikom za ich ciężką pracę, trud wkładany w gospodarstwie, za siłę pozwalającą walczyć z przeciwnościami natury, ale także za ciągłą modernizację, która przyczynia się do efektywnego rozkwitu niżańskich wsi – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.